En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Poster av Johanna Karlén

Nationellt forum avslutas

Nationellt forum har nu avslutat sitt arbete med ett sista möte, där Skolverket stod som värd och de kommande nationella it-strategierna för skolan diskuterades.

Eftersom regeringen har gett i uppdrag till Skolverket att ta fram nationella it-strategier för skolan, beslutades det också på mötet att forumet i dess nuvarande form inte ska finnas kvar. Arbetet med att ta fram ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering är gjort – ett förslag som Skolverket enligt uppdraget ska beakta i sitt arbete. Därmed inte sagt att arenor likt Nationellt forum kommer att behövas i framtiden. Tvärtom. Beroende på utformning och innehåll i de kommande strategierna, kommer nya arenor och samarbeten mellan organisationer och myndigheter behövas för fortsatt fart framåt.

Vi låter den här bloggen finnas kvar under en tid framåt, som inspel till vidare arbete och som dokumentation av arbetet som gjorts.

Stort tack till alla som deltagit längs vägen!

 

 

Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Blogg

Förslag Nationell strategi för skolans digitalisering

Här finns förslaget som nu är inskickat till regeringen. Klicka på bilden nedan:

Vision2020

 

 

 

Förslag klart och inskickat!

Ber om ursäkt för tystnaden här på bloggen… Men idag gick så äntligen förslaget till en Nationell strategi för skolans digitalisering iväg till Sveriges It-minister, Utbildningsminister och representanter för Närings- och Utbildningsdepartement.

Vision2020

Efter nästan ett års arbete med att formulera, diskutera, fundera, reflektera och finslipa är underlaget klart. Utöver visionen lyfter förslaget fram fyra centrala områden att fokusera på:

  • Elevernas lärande
  • Professionens praktik och kompetens
  • Infrastruktur och resurser
  • Ledning och styrning

Och här finns såväl förväntande lägen för ”vision 2020” beskrivna samt förslag på initiativ.

Nu strävar vi efter fortsatt dialog och fortsatt uppdrag att arbeta vidare, dels för en antagen Nationell Strategi och dels för fortsatt konkretisering och handling bland annat kring de initiativ som finns i förslaget! Här finns att göra! Från snack till verkstad!

Stort tack till alla som bidragit i arbetet!

Ett arbete som delvis går att följa här på bloggen som kommer att finnas kvar en tid framöver.

Här finns förslaget: Förslag Nationell strategi för skolans digitalisering mars15

 

Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Blogg

skl logotyp