En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Nationellt forum avslutas

Nationellt forum har nu avslutat sitt arbete med ett sista möte, där Skolverket stod som värd och de kommande nationella it-strategierna för skolan diskuterades.

Eftersom regeringen har gett i uppdrag till Skolverket att ta fram nationella it-strategier för skolan, beslutades det också på mötet att forumet i dess nuvarande form inte ska finnas kvar. Arbetet med att ta fram ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering är gjort – ett förslag som Skolverket enligt uppdraget ska beakta i sitt arbete. Därmed inte sagt att arenor likt Nationellt forum kommer att behövas i framtiden. Tvärtom. Beroende på utformning och innehåll i de kommande strategierna, kommer nya arenor och samarbeten mellan organisationer och myndigheter behövas för fortsatt fart framåt.

Vi låter den här bloggen finnas kvar under en tid framåt, som inspel till vidare arbete och som dokumentation av arbetet som gjorts.

Stort tack till alla som deltagit längs vägen!

 

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Blogg

skl logotyp