En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

I fredags träffades Nationellt forum för skolans digitalisering. Eftersom regeringen aviserat att en nationell strategi för skolans digitalisering ska tas fram inom regeringskansliet är forumets ambition att  efter nästa möte lämna över det strategidokumnet som arbetats fram här på bloggen och inom forumet som ett viktigt underlag i den processen. Arbetsgruppen träffas för att på uppdrag av forumet bearbeta straegin ytterligare den 3 november. Forumet träffas igen den 21 november.

 

 Nationella forumet 12 sept

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Blogg

skl logotyp