En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Visionen just nu

Arbetet med strategin pågår fortlöpande i själva Forumet, i arbetsgruppen, i referensgrupperna och här på bloggen. Arbetet på dessa fyra olika arenor kommer tillsammans att påverka slutresultatet.  Det gör att den här bloggen hela tiden kommer att återspegla nuläget i arbetsprocessen, och alltså inga färdiga, skarpa förslag. Just idag arbetar vi med en visionstext som (obearbetad och ej färdig och med år 2020 som målbild) ser ut ungefär som nedan. – Kom gärna med tankar och kommentarer!

 

”Elever i den svenska skolan är unika, nyfikna, modiga, kreativa och redo att möta framtidens utmaningar, digitalt trygga och kompetenta. 

Lärandet kännetecknas av nyfikenhet, likvärdighet, flexibilitet och ständig utveckling. Varierade, individualiserade arbetssätt och digitala lärresurser används för att åstadkomma detta. De möjligheter som internet och modern teknik erbjuder används klokt och mångfacetterat i skolans kunskapsprocesser. Skolans huvudmän och professionella har kompetens och förmåga att ge elever förutsättningar att lyckas i en digitaliserad skola och ett digitaliserat samhälle.”

Inga kommentarer på “Visionen just nu”

skl logotyp