En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Välkommen till bloggen för en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering

Detta är en blogg kopplad till Nationellt forum för skolans digitalisering; en brett sammansatt grupp som på regeringens uppdrag arbetar för att underlätta digitaliseringen av skolan, underlätta samverkan mellan många olika berörda aktörer samt vara en mötesplats och plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering. Medlemmar i Forumet är bland annat:

 • Friskolornas Riksförbund
 • Föreningen Sveriges Skolchefer
 • Idéburna Skolors Riksförbund
 • IT & Telekomföretagen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Näringsdepartementet
 • Riksarkivet/Digisam
 • Skolledarförbundet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Statens Medieråd
 • SVEA – Sveriges elevråd
 • Sveriges Elevkårer
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • UR
 • Utbildningsdepartementet
 • VINNOVA
 • Örebro Universitet

En arbetsgrupp med representanter från Forumet tar fram strategin. Arbetet samordnas från SKL, som agerar kansli för Forumet.  Till arbetsgruppen och Forumet knyts nu också ett antal referensgrupper med representanter från:

 • Skolförvaltning
 • Rektorer & förskolechefer
 • Politiker
 • Lärare
 • Elever
 • Forskare
 • Internationellt
 • Organisationer och företag

I den här bloggen kan du följa och påverka arbetet med att ta fram denna strategi. 

Bidra gärna i processen med tankar, idéer och konkreta förslag!

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Blogg

En kommentar på “Välkommen till bloggen för en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering”

 1. 2014-04-15 09:12
  Skrivet av
  Mauno Korpela

  Hej!
  Bra intiativ att starta denna blogg! Vi i Eskilstuna kommer att medverka på årets SETT-mässa den 7-8 maj i Kista! Vi har en 10×3 m stor monter där vi kommer att hålla miniseminarier om vårt digitala arbete inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Det blir både elever och lärare som medverkar. Förvaltningsledningen har också uppmanat rektorer att skicka personal till SETT för att få inblick i det som händer just nu inom IKT i skolvärlden. Men det kanske viktigaste med besöket är att få se vad kollegerna i Eskilstuna gör på sina skolor och knyta kontakter så vi kan sprida tankar och idéer i vår egen kommun.
  Satsningen har slagit väl ut. Vi är ca 600 !!! pedagoger och skolledare från Eskilstuna som kommer till SETT i år! Kom gärna och besök oss där!

  Digitala hälsningar från Eskilstuna
  Mauno Korpela

skl logotyp